Legământul cel veșnic

7 studenți participă la curs

sau autentifică-te pentru a vizualiza acest curs.

Dacă este vreun studiu biblic pe care creștinul simplu de astăzi se ferește să îl facă acesta este studiul Vechiului Testament și în special al scrierilor lor Moise. El a fost învățat că scrierile Vechiului Testament prezintă o abordare legalistă a mântuirii care și-a pierdut însemnătatea odată cu era credinței. Poate că teama de a pierde credința dată sfinților o dată pentru totdeauna este cea care îl împiedică să lase la o parte anumite paradigme și să își facă timp pentru acele cărți în care el crede că nu va găsi ajutor pentru dezvoltarea credinței sale. Studiul „Legământul cel veșnic” este destinat acelor curajoși care simt că trebuie să se rupă de o tradiție bine înrădăcinată și sunt dispuși să accepte provocarea vieții lor. Cel care îi îndeamnă la această provocare este însuși Domnul Hristos: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.  Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentrucă el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele Mele?” - Ioan 5:39, 45-47

Lecții

1. Stăpânirea pierdută

Durată: 15 minute Autor: Paul Bucur Complexitate: Standard

Dacă este vreun studiu biblic pe care creștinul simplu de astăzi se ferește să îl facă acesta este studiul Vechiului Testament și în special al scrierilor lor Moise. El a fost învățat că scrierile Vechiului Testament prezintă o abordare legalistă a mântuirii care și-a pierdut însemnătatea odată cu era credinței. Poate că teama de a pierde credința dată sfinților o dată pentru totdeauna este cea care îl împiedică să lase la o parte anumite paradigme și să își facă timp pentru acele cărți în care el crede că nu va găsi ajutor pentru dezvoltarea credinței sale. Studiul „Legământul cel veșnic” este destinat acelor curajoși care simt că trebuie să se rupă de o tradiție bine înrădăcinată și sunt dispuși să accepte provocarea vieții lor. Cel care îi îndeamnă la această provocare este însuși Domnul Hristos:

„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.  Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentrucă el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele Mele?” – Ioan 5:39, 45-47

2. Moștenirea răscumpărată

Durată: 15 minute Autor: Paul Bucur Complexitate: Standard

Odată intrat păcatul în lume, omul a devenit dușmanul lui Dumnezeu, iar percepțiile sale față de Creatorul său au fost afectate. În Adam nu exista nicio putere pentru a se întoarce la starea de inocență în care fusese creat, iar viața lui se degrada în toate aspectele, pentru că gândurile și faptele sale purtau amprenta celui de care se făcuse rob prin ascultare.

3. Vestea bună

Durată: 15 minute Autor: Paul Bucur Complexitate: Standard

În studiul trecut am văzut că imediat ce Adam a pierdut stăpânirea asupra creației lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul au pus în aplicare un plan creat înainte de întemeierea lumii pentru răscumpărarea omului și readucerea lui în starea în care a fost creat. Prin Isus Hristos pământul avea să fie răscumpărat din mâinile lui Lucifer, omul refăcut după chipul și asemănarea Creatorului și apoi pus în poziția de stăpânitor pe care o primise la creațiune.