„Toţi fiii tăi vor fi învățați de Domnul, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.”

(Isaia 54:13, KJV)

Cursurile pe care dorim să ți le punem la dispoziție te vor ajuta să înțelegi mai bine Biblia și să conștientizezi că intenția lui Dumnezeu este ca fiecare om să fie un student serios al Bibliei, fără a fi dependent de alții. Domnul ne-a făgăduit că El însuși va fi învățătorul nostru, lucrare a cărei finalitate se va vedea în faptul că în poporul pe care Îl va avea pe pământ nimeni nu va mai putea spune fratelui său „cunoaște pe Domnul”, pentru că Domnul și Cuvântul Lui vor fi cunoscuți de toți:

„Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte pe Domnul!» Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul (…).”

(Ieremia 31:34)

Făgăduința pe care tocmai ai citit-o este ceea ce Domnul a promis că va realiza în noul legământ. 

Te încurajăm să parcurgi aceste cursuri!

RSS Articole

 • Galateni – KJV
  Capitolul 1 1Pavel, un apostol nu de la oameni, nici prin om, ci prin Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat dintre morți, 2Și toți frații care sunt cu mine, bisericilor din Galatia, 3Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, 4Care s-a dat pe sine însuși […]
 • Galateni – VDC
  Capitolul 1 1Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți, 2și toți frații care sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei: 3Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos! 4El S-a dat pe Sine […]
 • Galateni – EDCR
  Capitolul 1 1Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr‑un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L‑a înviat din morți, 2și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile din Galatia: 3Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, 4care S‑a dat pe […]
 • Bogăţiile harului
  Recent, am citit despre un director executiv în ale cărui atribuţii intra şi să ia tot timpul interviuri celor care căutau un serviciu la firma lui. Acest om a cerut să aibă o cameră lungă, iar biroul său să fie la capătul camerei unde trebuiau să intre candidaţii. Când ei traversau camera ca să ia […]
 • Există cerul cu adevărat?
  Milioane de oameni anticipează, deşi din motive diferite, un timp când vor putea părăsi această planetă, mutându-se pe alta mai fericită, mai puţin poluată, undeva în spaţiu. Mulţi cred că timpul e pe sfârşite pentru această planetă poluată şi suprapopulată, care a fost atât de prost folosită timp de 6000 de ani. Fie şi numai […]
 • Chiar e nevoie de botez?
  Introducere Să presupunem că ai avea ocazia să-i întrebi pe cei ce locuiesc în cele o sută de case cele mai apropiate de casa ta cu privire la subiectul botezului creştin. Ce răspuns crezi că ai primi la această întrebare: „Cum ar trebui să se boteze cineva ca să respecte îndrumările date de Biblie pentru […]

RSS Video