or log in to view this course.

Studiul care îți poate schimba viața!

Dacă toţi ar studia Biblia cu rugăciune şi sinceritate, acordând atenţie maximă fiecărui cuvânt şi primindu-l ca venind direct de la Dumnezeu, fiind Cuvântul Lui pur, nu ar mai fi nevoie de cărții, studii și școli. Tot ceea ce înlocuieşte Biblia cu opiniile omenești, astfel încât călăuzindu-se după ele oamenii ajung să fie mulţumiţi fără a studia personal Biblia mai departe, este mai rău decât nefolositor. Tot ceea ce este scris în acest curs are unicul scop de a îndrepta atenţia într-un mod mai direct către cuvintele Scripturii. Cursul are ca obiectiv înțelegerea celor mai importante adevăruri din Epistola lui Pavel către Galateni: conflictul dintre Lege și credință, îndreptățirea, legămintele, promisiunea lui Dumnezeu etc.

Privite și înțelese ca noțiuni dependente unele față de altele ele alcătuiesc lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului căzut în păcat. Vestea bună pe înțelesul tuturor.
Pavel a înțeles în ce constă planul de mântuire și ce urmărește Dumnezeu prin el și astfel a putut să declare:

„Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” - Coloseni 1:28-29 

Cel care va dedica cu sârguință timp pentru studiul Epistolei către Galateni se va întâlni cu Evanghelia așa cum nu a cunoscut-o niciodată. Și ori de câte ori va relua studiul acestei epistole se va simți ca un începător în cea ce privește taina evangheliei.

Lecții

2. Credința lui Hristos

Durată: 45 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Epistola către Galateni a generat în creștinismul primar o gândire antisemită. La baza acestei atitudini nu stau  afirmațiile lui Pavel legate de Lege și circumcizie, ci acestea au fost punctele…

3. Legea și blestemul

Durată: 40 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Printre multele învățături greșite care s-au strecurat în rândul bisericii creștine și au rămas până astăzi face parte și înțelegerea greșită în ceea ce privește Legea și blestemul. Din păcate…

4. Înfiați de Dumnezeu

Durată: 25 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Fiecare poruncă rostită de Dumnezeu exprimă o posibilitate. Dacă nu ar fi pus la dispoziție întregul cer pentru ca omul să poată păzi Legea, ascultarea nu ne-ar fi fost cerută…

5. Trăind prin Duhul

Durată: 20 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Nici capitolul 5 nu trebuie să fie studiat separat de cel de-al patrulea pentru că subiectul început în capitolul 3 și continuat în 4 nu s-a încheiat încă. Capitolele 3…

6. Ce a făcut posibil crucea?

Durată: 15 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Citiți capitolul 6 din Galateni înainte de a începe studiul. Când Galatenii au ascultat Evanghelia vestită de Pavel inima lor a fost atrasă spre Mântuitorul și spre făgăduința vieții veșnice.…

RSS Articole

RSS Video

 • Ultima avertizare - Iași
  O serie de prezentări evanghelistice susținute la Iași care prezintă evanghelia Domnului Hristos prin care suntem scoși din robia păcatului.
 • LcV07. Cine sunt moștenitorii?
  Cine sunt moștenitorii făgăduinței făcute lui Avraam?
 • LcV06. Sigilarea legământului
  Dumnezeu îi dă lui Avraam o pecete a neprihănirii primite prin credință.
 • LcV05. Legământul încheiat cu Avram
  Care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avraam și cei care îi sunt fii și fiice.
 • LcV04. Chemarea lui Avram
  Dumnezeu cheamă pe Avraam din cetatea Ur, Babilon, pentru a merge într-o țară care i se va arăta. Ce conține această chemare veți afla în acest video.
 • LcV03. Vestea bună
  Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce veste bună este aceasta pentru oricine înțelege condiția în care se află.