or log in to view this course.

Dacă este vreun studiu biblic pe care creștinul simplu de astăzi se ferește să îl facă acesta este studiul Vechiului Testament și în special al scrierilor lor Moise. El a fost învățat că scrierile Vechiului Testament prezintă o abordare legalistă a mântuirii care și-a pierdut însemnătatea odată cu era credinței. Poate că teama de a pierde credința dată sfinților o dată pentru totdeauna este cea care îl împiedică să lase la o parte anumite paradigme și să își facă timp pentru acele cărți în care el crede că nu va găsi ajutor pentru dezvoltarea credinței sale. Studiul „Legământul cel veșnic” este destinat acelor curajoși care simt că trebuie să se rupă de o tradiție bine înrădăcinată și sunt dispuși să accepte provocarea vieții lor. Cel care îi îndeamnă la această provocare este însuși Domnul Hristos:

„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.  Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentrucă el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele Mele?” - Ioan 5:39, 45-47

Lecții

1. Stăpânirea pierdută

Durată: 15 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Dacă este vreun studiu biblic pe care creștinul simplu de astăzi se ferește să îl facă acesta este studiul Vechiului Testament și în special al scrierilor lor Moise. El a fost învățat că scrierile Vechiului Testament prezintă o abordare legalistă a mântuirii care și-a pierdut însemnătatea odată cu era credinței. Poate că teama de a pierde credința dată sfinților o dată pentru totdeauna este cea care îl împiedică să lase la o parte anumite paradigme și să își facă timp pentru acele cărți în care el crede că nu va găsi ajutor pentru dezvoltarea credinței sale. Studiul „Legământul cel veșnic” este destinat acelor curajoși care simt că trebuie să se rupă de o tradiție bine înrădăcinată și sunt dispuși să accepte provocarea vieții lor. Cel care îi îndeamnă la această provocare este însuși Domnul Hristos:

„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.  Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentrucă el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele Mele?” - Ioan 5:39, 45-47

2. Moștenirea răscumpărată

Durată: 15 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Odată intrat păcatul în lume, omul a devenit dușmanul lui Dumnezeu, iar percepțiile sale față de Creatorul său au fost afectate. În Adam nu exista nicio putere pentru a se întoarce la starea de inocență în care fusese creat, iar viața lui se degrada în toate aspectele, pentru că gândurile și faptele sale purtau amprenta celui de care se făcuse rob prin ascultare.

3. Vestea bună

Durată: 15 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

În studiul trecut am văzut că imediat ce Adam a pierdut stăpânirea asupra creației lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul au pus în aplicare un plan creat înainte de întemeierea lumii pentru răscumpărarea omului și readucerea lui în starea în care a fost creat. Prin Isus Hristos pământul avea să fie răscumpărat din mâinile lui Lucifer, omul refăcut după chipul și asemănarea Creatorului și apoi pus în poziția de stăpânitor pe care o primise la creațiune.

4. Chemarea lui Avram

Autor: Paul Bucur

La începutul acestui curs am pornit de la un pasaj găsit în Evanghelia lui Ioan. Este vorba de versetele 39 și 45-47 din capitolul 5. Pentru studiul al patrulea al…

5. Legământul încheiat cu Avram

Durată: 15 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Capitolul 15 din Geneza relatează primul legământ rostit de Domnul către Avram. Acesta a avut loc ca urmare a întrebării adresate de Avram către Dumnezeu: „Avram a răspuns: «Doamne Dumnezeule,…

6. Sigilarea legământului

Durată: 10 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Când a părăsit Haranul, după moartea tatălui său, Avram era în vârstă de 75 de ani (Geneza 12:4). Când s-a născut Ismael, Avram avea 86 de ani (Geneza 16:16). Trecuseră…

7. Cine sunt moștenitorii?

Durată: 5 minuteAutor: Paul BucurComplexitate: Standard

Pentru a răspunde la întrebarea cine sunt moștenitorii vom citi un verset din epistola lui Iacov: „Daţi ascultare preaiubiţii mei fraţi: Nu a ales Dumnezeu pe săracii acestei lumi, să…

RSS Articole

RSS Video

 • Ultima avertizare - Iași
  O serie de prezentări evanghelistice susținute la Iași care prezintă evanghelia Domnului Hristos prin care suntem scoși din robia păcatului.
 • LcV07. Cine sunt moștenitorii?
  Cine sunt moștenitorii făgăduinței făcute lui Avraam?
 • LcV06. Sigilarea legământului
  Dumnezeu îi dă lui Avraam o pecete a neprihănirii primite prin credință.
 • LcV05. Legământul încheiat cu Avram
  Care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avraam și cei care îi sunt fii și fiice.
 • LcV04. Chemarea lui Avram
  Dumnezeu cheamă pe Avraam din cetatea Ur, Babilon, pentru a merge într-o țară care i se va arăta. Ce conține această chemare veți afla în acest video.
 • LcV03. Vestea bună
  Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce veste bună este aceasta pentru oricine înțelege condiția în care se află.